Ochrana Osobných Údajov

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité. V dôsledku toho sme vyvinuli túto politiku tak, aby ste mohli ľahko pochopiť, ako zhromažďujeme, používame, komunikujeme a využívame osobné údaje. Nasledujúci text popisuje naše pravidlá ochrany súkromia.

  • Pred alebo v čase zberu osobných údajov, budeme identifikovať účely, pre ktoré sa informácie zhromažďujú.
  • Budeme zhromažďovať a používať osobné údaje iba s cieľom napĺňať tieto účely špecifikované nami a pre iné účely zlučiteľné, pokiaľ získame súhlas dotknutej osoby, alebo ak to nariaďuje zákon.
  • Budeme len uchovávať osobné údaje po dobu nevyhnutne potrebnú na splnenie týchto účelov.
  • Budeme zhromažďovať osobné údaje zákonnými a spravodlivými prostriedkami a tam, kde je to vhodné, s vedomím alebo súhlasom dotknutej osoby.
  • Osobné údaje by mali byť relevantné pre účely, pre ktoré majú byť použité, a to v rozsahu potrebnom na tieto účely, by mali byť presné, úplné, a aktuálne.
  • Budeme chrániť osobné údaje primeranými bezpečnostnými zárukami pre prípad straty alebo odcudzenia, ako aj neoprávneným prístupom, odhaleniam, kopírovaniu, použitím alebo zmene.
  • Informácie o našej politike a postupy týkajúce sa správy osobných informácií spravíme ľahko dostupné pre všetkých zákazníkov.

Zaviazali sme sa k implementácii nášho podnikania v súlade s týmito princípmi, aby sa zabezpečilo, že dôvernosť osobných údajov je chránená a udržiavaná.

Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú.

Súbor cookie DoubleClick DART používa spoločnosť Google v reklamách na webových stránkach vlastníka zobrazujúcich reklamy služby AdSense pre obsah. Keď používatelia navštívia webové stránky vlastníka v službe AdSense a zobrazí sa im reklama alebo na ňu kliknú, v prehliadači tohto koncového používateľa sa môže vytvoriť súbor cookie. Údaje získané prostredníctvom týchto súborov cookie pomôžu vlastníkom v službe AdSense lepšie zobrazovať a spravovať reklamy na svojich stránkach a na webe.

Ďalšie informácie môžete nájsť v prílohe A dokumentu NAI Self-Regulatory principles for publishers (Samoregulačné princípy pre inzerentov NAI)(dokument vo formáte PDF). Spoločenstvo Network Advertising Initiative môže kedykoľvek zmeniť tento vzorový štýl.

  • Google ako predajca tretej strany používa súbory cookie na zobrazovanie reklám na našich stránkach.
  • Používanie súborov cookie DART umožňuje spoločnosti Google zobrazovať reklamy našim používateľom na základe ich návštev na našej stránke a ostatných internetových stránkach.
  • Používatelia môžu zrušiť používanie súboru cookie DART návštevou pravidiel ochrany osobných údajov pre sieť reklamy Google a obsahovú sieť.